Az el nem tűnt idő nyomában

PÁROSESSZÉ MOHAMED ABOUELNAGA ÉS BÁTAI SÁNDOR RÉTEGEK CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁRÓL II.

A tárlat falai kiváltságos hellyé váltak. Egyszerre a magány, egyszerre a hiányok, a sebek, a szentségek falai is. Fizikai rétegeket, festményeket látunk. A málló időt. A múltba szökött jelent. A lélek számos arcát a múltból.

[ o ]

Égre nyíló falak

PÁROSESSZÉ MOHAMED ABOUELNAGA ÉS BÁTAI SÁNDOR RÉTEGEK CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁRÓL I.

Mindkét művész törekvése egy képzeletbeli kép, egy látomás tárgyi világunkba való helyezése. Miközben a technika feletti tökéletes uralom hatja át alkotásaikat, az elsődleges céljuk több ennél, egy meghatározott gondolat, érzés ábrázolása.

[ o ]

Monet kazlai

IZSÁK ÉVÁNAK, 55. SZÜLETÉSNAPJÁRA

Monet eredetileg csak két képet akart festeni, egyet napos időben, egyet a borult ég alatt. Közben rájött, hogy a mindennapi tárgy – a kazal – milyen gazdag forrás a változatos fényviszonyok megjelenítéséhez, a témában rejlő festői megoldásokhoz.

[ o ]

Harmóniateremtők

A FÖLDKÖZEL CÍMŰ KIÁLLÍTÁSRÓL

Az értékzavaros, értékvákuumos korszakokban, amikben élünk, vannak festők (Bátai), szobrászok (Húber), grafikusok (Deák Németh), akiknek kézjegye felismerhető, azonosítható, markáns; saját jelekből saját világot, mitológiát teremtenek, arculatot, mely kizárólag az övék.

[ o ]

A kiúttalanság előérzete

PÁROSESSZÉ FARKAS ISTVÁN SZIRAKUZAI BOLOND CÍMŰ FESTMÉNYÉRŐL II.

Farkas festményén a tenger is a létezés értelmetlenségét, céltalanságát, kiúttalanságát sugallja. Akárcsak a semmiből előtűnő, elől kiszélesedő, hátul egyre keskenyedő, a végtelenbe vezető út, amely majdnem fehér.

[ o ]

A kép mint dráma

PÁROSESSZÉ FARKAS ISTVÁN SZIRAKUZAI BOLOND CÍMŰ FESTMÉNYÉRŐL I.

A képérzékeny természettudós a festményt nemcsak mint a csodálat tárgyát fürkészi, hanem másfajta értelmezési lehetőségeket is talál benne. Ennek segítségével a kép mint földrajzi környezet, földtörténeti és történelmi események összessége is vizsgálható…

[ o ]

Az idő humusza

SUSANNA LAKNER STUTTGARTI KOLLÁZSKIÁLLÍTÁSA ELÉ

Kétféle szépség csap itt össze egymással. Egy teljesen tradicionális – jól ismert, klasszikus – szépség, amit mindannyian értünk, és egy modern, kortárs szépség, ami a szimbólumokról szól, ahol az úgynevezett szegényes anyag egyszer csak értékessé válik.

[ o ]

Állandóság és útkeresés

PÁROSESSZÉ CSONTVÁRY MONUMENTÁLIS TÁTRA-FESTMÉNYÉRŐL I.

Csontváry ezen a festményén megörökítette a földi élet talán legalapvetőbb, egymással szemben álló két adottságát: a stabilitást, állandóságot jelképező Hegyet, és a dinamizmust, mozgékonyságot és állandó útkeresést megjelenítő Vizet.

[ o ]

Emlékezetkísérletek

A 2B GALÉRIA EFEMER EMLÉKEZET CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁRÓL

Mi történik, ha az ember helyett a gép nyúl bele az emlékezés alapvetően sérülékeny, törékeny objektumaiba? Mit fogadunk el valóságnak, ha maga a tárgyiasult emlék hiányzik, vagy szórványosan létezik csak?

[ o ]