Kontrasztok

TURCSÁNYI ANTAL 2019-ES KIÁLLÍTÁSA ELÉ

A fehér alap mellett a narancs és a fekete kombinációja különös színhangulatot éleszt: az életöröm és a rontani kész sötét gondolat dichotómiáját. Ezzel együtt kiválik művei sorából ez a drámai felhangot és a nyomasztó gondterhet kizáró, szabadon szárnyaló hét festmény, a modern festészet optimista oldaláról mindnyájunkhoz szóló tiszta, világos képi beszéd.

[ o ]

Ön?arcképek

AZ ARTÉZI GALÉRIA KIÁLLÍTÁSA ELÉ

A feladatnak örül a művész; örülünk mindannyian, kedves barátaim, örülünk. A jelen kiállítás ennek az örömnek 15 féle konzekvenciáját tükrözi. A feladat, az ürügy, a startkő ezúttal az önarckép.

[ o ]

A doboz világa

KORTÁRS DOBOZMŰVÉSZET

Hatásokban, kifejezésekben és törekvésekben rendkívül bő és sokrétű a Pápai Emese művészettörténész által Dobozvilág címen megrendezett kiállítás, amely sikerrel emeli rivaldafénybe ezt a méltatlanul háttérbe szorult átmeneti műformát.

[ o ]

Fríz-festmény

TURCSÁNYI ANTAL KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Turcsányi festészetének gyökerei az európai klasszikus modernségbe mélyednek; fontos számon tartanunk kolorizmusát is a hagyományos festői erényei között. Vérbő, ösztönös színérzékét tudatosan irányítja.

[ o ]

A magyar kultúra öncsonkítása

HOLOCAUST ÉS KÉPZŐMŰVÉSZET

Ezt a különös műfajú könyvet aligha írhatta volna meg más, mint éppen a művészetszociológus S. Nagy Katalin. 340 oldalas képes album, szociográfia, holokauszt-, művészet- és köztörténet, emlékezés és tiszteletadás; magyar vonatkozásban hiánypótló mű.

[ o ]

Egy kis tréfa

EGY KORTÁRS KÖZTÉRI SZOBOR ÜRÜGYÉN

Kortárs szobor avatása a Belvárosban! Ennek főcímnek kellett volna lennie a reggeli lapokban. De ne legyünk telhetetlenek. Örvendjünk, hogy fehér holló ritkaságú eseményként egy gyökeresen mai szellemiségű plasztikát, történetesen Kalmár János Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását állították föl az Erzsébet téren.

[ o ]

Elvont táj

EGY SZÉKESFEHÉRVÁRI KIÁLLÍTÁSRÓL

A címet olvasva-hallva azonnal tudni véljük, miről van szó: „félabsztrakt” tájképekről. Ezzel a közkeletű szóval jelölve meg mindazokat a síkművészeti alkotásokat, melyeken kivehető az ábrázolás tárgya, de a látvány stilizáláson, átformáláson, átértelmezésen esett át. De ha szó szerint vesszük az amúgy találó kifejezést, ellentmondást kell benne látnunk.

[ o ]

Négyszemközt Ország Lilivel

EGY GYŐRI KIÁLLÍTÁSRÓL

Szakmabelinek és laikusnak különösen izgalmas lehet megfigyelni, ahogyan az életélmény a hozzá illő benső képet keresi, vagy látni néhány lépcsőfokát annak a küzdelemnek, amit a művész a benső képnek megfelelő motívum megtalálásáért, vagy megjelenítéséért, kifejezéséért folytat.

[ o ]

Barcsay Jenő ébresztése

EGY EMLÉKKIÁLLÍTÁS APROPÓJÁN

Alkata nem tűrte a divatokhoz, a külső sugalmazásokhoz történő alkalmazkodást, mindig csak azok a kérdések érintették meg, melyekhez mind festői értelemben, mind intellektuálisan megérett, amelyek valami módon következtek előző alkotói periódusából.

[ o ]