Tavaszi szüret

A 2018-AS DIGITÁLIS AGORA SZÜRET TEMATIKÁJÚ ANYAGAIBÓL VÁLOGATÓ KIÁLLÍTÁS ELÉ

A Szüret cím egyszerre utal a kemény munkára és az ünnepre. Amikor a szőlő kapálása, metszése és oltása után beköszönt a borkészítés ideje. A szó maga is a szűrésre utal, ezért most a 36 kiállító-művész segítségével – mintha egy borpárlatot ízlelgetnénk – kapunk változatos képet egy viszonylag új, de folyamatosan fejlődő műfaj lehetőségeiről és eredményeiről.

[ o ]

Génmódosulás, mikroprocesszor, labirintus

BÁLINT BERTALAN, KÁNTOR JÓZSEF ÉS SZÖLLŐSSY ENIKŐ MET-KIÁLLÍTÁSA ELÉ

A Magyar Elektrográfiai Társaság Bölcső utcai galériájában megnyílt kiállítás három művészének a munkássága ugyan sokban különbözik egymástól, de van valami, ami összeköti őket: a számítógéppel létrehozott alkotás iránti elkötelezettség.

[ o ]

Képmutatás

MOLNÁR ISCSU ISTVÁN KÉPEIHEZ

Molnár István a legősibb grafikai jeleket használja, azokat, amelyek az írott nyelv és a kép rajzolt alakzatainak alapjait képezik, és ezek további gondolkodásra késztetnek. Ahogy a rajz alapjaként egy vonalat húz, elválasztja a felületeket, minőségi különbségeket teremt, alkot.

[ o ]

Ön?arcképek

AZ ARTÉZI GALÉRIA KIÁLLÍTÁSA ELÉ

A feladatnak örül a művész; örülünk mindannyian, kedves barátaim, örülünk. A jelen kiállítás ennek az örömnek 15 féle konzekvenciáját tükrözi. A feladat, az ürügy, a startkő ezúttal az önarckép.

[ o ]

Az eljövendő zseni kézjegyei

EGY FARKAS ISTVÁN-KIÁLLÍTÁS ELÉ

Farkas István itt kiállított rajzai többségében tanulmányrajzok. Talán ugyanazzal a tanulsággal szolgálnak, mint pár éve, a Szépművészeti Múzeumban rendezett Van Gogh-kiállítás sok-sok darabja: bármilyen zseni leszel is az út végén, a szakmát meg kell tanulni.

[ o ]

Volt, van, lesz…

SZIGETI TAMÁS FOTÓKIÁLLÍTÁSA ELÉ

A Da capo sorozat képein Szigeti Tamás objektívje, vagyis hát objektív tekintete nem csak egymás mellé rendeli, de közös térbe is zárja ezt az ittet és ottot. Egy egyszerűnek tűnő gesztussal a mostban felmutatja az elmúltat, a jelenlévő színes keretében a valaha volt fekete-fehér lenyomatát.

[ o ]

Kerttől kertig

AZ ARNOLFINI – KERT – LOVAS KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA

A kiállítás témája és a helyszíne egybevág: egy kertben vagyunk, a szőlőskertekkel körbevett Balaton-felvidéken, a „kert” témakörre reagáló, abból született alkotásokkal.

[ o ]

Párkapcsolatok

T. HORVÁTH ÉVA ÉS ALFÖLDI LÁSZLÓ KÖZÖS KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Itt most a falakon két jelentős életpálya pillanatképei jelennek meg számunkra. T. Horváth Éva már 50 éve éli át, amire mindig is vágyott: az alkotás szabadságát, a múlt, a tapasztalás beépítését a jövőbe, a szoros kötődés okán szinte soha be nem fejezett képi megjelenítést. Alföldi László zsigereiben, álmaiban folyamatosan képzőművész volt, akkor is, amikor kertészként, vagy terapeutaként kellett a megélhetésért dolgozni.

[ o ]

Láthatatlan erővonalak

AZ ARNOLFINI-KÖR KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Ahogy bizonyos körök létrejöttét, úgy emberi és szellemi kapcsolatainkat és azok minőségét a felettünk álló, vagy bennünk lévő megmagyarázhatatlan erők vezérlik. Különösen érdekes ez olyan emberek között, akik a művészet eszközeivel reagálnak a világra és egymásra.

[ o ]

Kilincs és nyomógomb

KOVÁTS BORBÁLA KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Amikor laikusként, művészetfilozófiában járatlanként nézem ezeket a képeket, amelyek a megszokott világ dekonstruálásával és újraértelmezésével készültek, ösztönösen az ismerős elemeket, motívumokat keresem, mint a vonaton a kilincset.

[ o ]