Az emlékőrző

VARGA LÁSZLÓ TÉGLAMESÉK CÍMŰ KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Mindenki nyomot kíván hagyni, és Varga ezt az emberi törekvést nagyon komolyan veszi, nevezhetném ennélfogva nyomkeresőnek, mások nyomai őrzőjének, miközben maga is nyomot hagy tevékenységével.

[ o ]

Király György, a csendfestő

KIRÁLY GYÖRGY CSENDEK CÍMŰ KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Király György láthatatlan tartalmakat fed fel. Az árnyékokat és fényeket belülről érzékeljük, mintegy belső kisugárzásként. Ezt finom, egymásra épülő, áttetsző rétegek révén éri el, befelé haladva, a tárgyak lelke felé.

[ o ]

A nők szerint…

AZ ARTÉZI GALÉRIA KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Három iparművész, egy video-elektrográfus és négy festő munkáit láthatjuk a falon, legalábbis műfajuk szerint. Tartalmilag vannak, akiknél hangsúlyosabb az esztétikum, sőt, a dekorativitás, és vannak, akik az egyéni élethelyzetek és a társadalmi lét problémáira reflektálnak nyíltabb vagy burkoltabb módon.

[ o ]

Szellemek éneke a vizek felett

A VÁRMEZŐ GALÉRIA KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Hét alkotó közelít e kiállításon a zavarba ejtően sokoldalú témához. Ha a tematika jellemzői alapján közelítünk, két nagyobb csoportra oszthatók a művek. Egy részük a víz hatalmát és veszélyeit emeli ki, a másik, szűkebb csoport inkább a víz szépségét, fenségességét hangsúlyozza.

[ o ]

Génmódosulás, mikroprocesszor, labirintus

BÁLINT BERTALAN, KÁNTOR JÓZSEF ÉS SZÖLLŐSSY ENIKŐ MET-KIÁLLÍTÁSA ELÉ

A Magyar Elektrográfiai Társaság Bölcső utcai galériájában megnyílt kiállítás három művészének a munkássága ugyan sokban különbözik egymástól, de van valami, ami összeköti őket: a számítógéppel létrehozott alkotás iránti elkötelezettség.

[ o ]

Mona Lisa nem létező szemöldöke

DANIEL ARASSE FESTMÉNYTÖRTÉNETEIRŐL

Daniel Arasse, a francia kultúrtörténet egyik jelesének világhírű könyve egy rádiósorozat 26 epizódját foglalja össze. A kötet számos nyelven számos kiadást megért, mivel szerzője úgy tud beszélni a művészetről, anélkül, hogy a szakmaiság csorbát szenvedne, hogy azt az átlagember is tátott szájjal képes hallgatni.

[ o ]

Túl a határon

GONDOLATOK AZ ÁRAMKÖR–4 CÍMŰ KIÁLLÍTÁSHOZ

Vajon miért szeretik annyira a művészek közül egyre többen az elektronikus eszköztárat? Sokan értetlenül állnak az érdeklődés láttán, fejüket csóválják, hitetlenkednek és kételkednek az ilyenfajta eszközökkel létrehozott képek értékében, miközben azt sem tudjuk valójában, mi is az érték.

[ o ]

A teljesség felé

MAGÉN ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Magén művészetében a gondolatmenet a nyelven túli tudás felé halad. Saját kifejezésmódján beszél a befogadóhoz. Azt mondja, szent. Azt is mondja, szép. Azt is: szenteld meg a napod, az óráid, a heteid, az életet. Mert élni jó.

[ o ]

Az állandóság keresése

ARCHAIZMUS A KÉPZŐMŰVÉSZETBEN

Nem elég csak belepréselni a régi elemeket, formákat az új műbe. Be kell ágyazni ezeket az alkotó saját logikájába, „erőterébe”, személyes kifejezési eszközzé kell alakítani ahhoz, hogy az alkotás folyamatában önálló, saját, speciális, eredeti képi világ jöjjön létre.

[ o ]

A szöveg maga a paradicsom

GÉCZI JÁNOS VIOTTI NÉGY VAGY ÖT ÉLETE CÍMŰ KÖTETÉRŐL

A mű szerkezete az időrétegek keverésére épül. Géczi rendelkezik az epikus művek megkonstruálásához szükséges módszertani ismeretekkel, s tudatosan bánik a nyelvvel, ahogyan a történet egyes elemeivel is.

[ o ]

Megérkezni egy városba

GÉCZI JÁNOS VESZPRÉM-ESSZÉJÉRŐL

Géczi szereti városát. Jobban ismeri mindenkinél, talán. És ahogyan ő ismeri, olyan módon, olyan megközelítésben és olyan eltávolodásban nem ismeri más. Ezért jó olvasni őt és az ő Veszprém-esszéjét.

[ o ]

Képek sodrásában

SÁLI RÓZA KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Belső történések, gondolatok, érzések nyernek kifejezési formát a szín, forma és kompozíció segítségével. Felfogásbeli előrelépés történik itt: emocionális impulzusok jelenítődnek meg.

[ o ]