Lehet jobb?

TARNÓZI JAKAB ISTEN, HAZA, CSALÁD-RENDEZÉSÉRŐL

Az üvegkalitkában elénk tett játék, amelyből a szereplők (mintha csak a teraszra mennének ki) gyakran közénk is kilépnek, egyszerre realisztikus és abszurd, tragikus és ironikus. Tele ötletekkel és jó pillanatokkal.

[ o ]

Ki forog mi körül?

HEGYMEGI MÁTÉ WOYZECK-RENDEZÉSÉRŐL

Minden ízében, pillanatában kidolgozott, elsősorban az értelemre ható, a megérthetetlent megérteni akaró előadás ez a Woyzeck az emberi kiszolgáltatottságról és egy magára hagyott, légüres térben létező generációról.

[ o ]

Provokálnak, tehát vannak

PINTÉR BÉLA ÉS TÁRSULATA JUBILEUMI BESZÉLGETÉSEK CÍMŰ ELŐADÁSÁRÓL

Persze ne gondoljunk unalmas pátoszra, tombol az ön- és közirónia, főleg, ha Pintér Béla kezében van a mikrofon. Megkapja itt a magáét mindenki, jobboldali színházcsinálótól baloldali kritikusig. És Pintér Béláig.

[ o ]

Minden inog

A FORTE TÁRSULAT PATKÁNYOK CÍMŰ ELŐADÁSÁRÓL

Aztán az embernek rááll a szeme és az agya arra, hogy ez az előadás más keretek között működik, de működik. A dialógusokat, monológokat sokkal finomabb mozgások kísérik, és ezek csak időnként és akkor is rövid időre erősödnek mozgásszínházzá.

[ o ]

Vörös és fekete

ALFÖLDI KABARÉJA A BÁBSZÍNHÁZBAN

Van valami furcsa, „most a felnőttek rosszalkodnak” hangulata annak, ahogy beülünk a Bábszínház nézőterére, kezünkben a rombuszos-napocskás, 18+ feliratú szórólappal, és egy kisgyerekhang figyelmeztet minket a betartandó szabályokra.

[ o ]

Keserű Márton verse

A BÁNYAVÍZ A SZKÉNÉBEN

A Székely Csaba drámáira oly annyira jellemző, sajátos szórendre, ismétlésekre, a nyelvjárás kicsit elemelt változatára épülő nyelvhasználat a Bányavíznek is meghatározó eleme, és a darab humorának elsődleges forrása.

[ o ]

Megérdemeljük?

A DANTON HALÁLA A VÍGSZÍNHÁZBAN

Alföldi Róbert rendezése nem hagy kétséget afelől, hogy a mából néz rá 1794-re, hogy a vér, ami a színpadon folyik, a mi vér nélküli forradalmunk jó húsz éves kivéreztetésének a története is, amelynek során a „nem merik megtenni” mantrájától eljutunk a megérdemeljük kérdéséig vagy kijelentéséig.

[ o ]

Voltunk mint ti, lesztek, mint mi

A HÁTRA ARC! CÍMŰ ELŐADÁSRÓL

Kijön a Sufni apró színpadára vagy harminc ember, egyforma pólóban, a mellükön a keresztnevükkel. Több sorban férnek csak el, és teljesen betöltik a színpadot. Két korosztályba tartoznak, köztük egy generációnyi hiány: nagyszülők és unokák, hetven körüliek és tízen-huszonévesek.

[ o ]

Szemrebbenés nélkül

AGOTA KRISTÓF NAGY FÜZETE A SZKÉNÉBEN

A rideg, kopár valósághoz az alkotók olyan hangütést találtak, amely úgy mondja fel az epikus anyagot, vagyis az ikrek füzetbe írt tényközléseit, hogy az epikusság itt – ellentétben azzal, amit regényadaptációknál oly gyakran látunk – nem korlát lesz, hanem érvényes játékmód.

[ o ]

Most mi van?

KLEIST AMPHITRYONJA A NEMZETIBEN

Felkapaszkodhatunk az Olümposz közelébe, vagy ülhetünk lent, Amphitryon házával egy szinten, a színpadot három oldalról körbevevő nézőtéren, választásunk, de inkább helyezkedési-törtetési képességeink és jószerencsénk szerint.

[ o ]

Van bocsánat?

VAKNYUGAT AZ ÁTRIUM FILM-SZÍNHÁZBAN

És vannak pillanatok, amikor párbeszédképtelen, őrült viszályaink tényleg ott kísértenek a színpadon, a kérdés csak az, van-e valahol egy Welsh atya, aki ezt megláttatja velünk.

[ o ]

A mi angyalunk

ANGYALOK AMERIKÁBAN – A NEMZETI SZÍNHÁZBAN

Nagy távlatokat ível át a közel négyórás előadás, és ahogy haladunk előre, egyre világosabbá válik, hogy sokkal többről van szó, mint a nyolcvanas évek New Yorkjához és annak is egy meghatározott közösségéhez kötődő, idejétmúlt történetről.

[ o ]

Elvakart sebek

AGOTA KRISTOF EGY ELSURRANÓ PATKÁNY CÍMŰ DARABJÁRÓL

A néző jobban teszi, ha nem akar akkurátusan felfejteni minden egyes cselekményszálat, hanem hagyja, hogy egészében hasson rá ez a szürreális játék, és az egészet próbálja megérteni.

[ o ]

A legjobb orvosság

SUSANNA LAKNER MAIL-ART GYŰJTEMÉNYE A BÉLYEGMÚZEUMBAN

A mail art-isták (sőt, mail-artisták) társadalma így, kívülről nézve, olyannak tűnik nekem, mint egy, Don Quijote világgal szembe menő, elszánt szépségeszményét az örökké gyermeklelkűnek maradó, kiváltságos felnőttek játékszenvedélyével elegyítő nemtitkos társaságé.

[ o ]

Pogácsák a könyvesboltban

EGYPERCESEK – TÁNCBAN ELBESZÉLVE

Góbi Rita és táncostársai tele pogácsás tálcákkal sétálgattak a négy órára érdeklődőkkel zsúfolásig megtelt boltban, a könyvespolcokat kerülgetve, a nézőket kínálgatva A végzetben szereplőhöz hasonlóan finom, friss pogácsából.

[ o ]