Saját belső tájakon

::: Németh Géza 10 év című kiállítása elé


Németh Géza sorozatokban gondolkodó alkotó, egy-egy téma, sejtés kifejtése, sokoldalú körüljárása jellemzi. Művei egyéni világba, a valóság hatását keltő, saját belső tájakra vezetnek. A Titokzatos tájak sorozatából csak néhány példát kiragadva – az álomszerűséget, hallucinációt kiaknázó, a lélek tájait előhívó szürrealista festmények formavilágával szemben – Németh tájai valósnak, természetesnek tűnnek. Egyedül a Titokzatos tájak I. című festményén változtatja rejtélyessé egy felbukkanó ismeretlen lény a szilárdan megkomponált sziklás, kietlen táj fenséges komorságát. Freud a kísérteties fogalma kapcsán írja, hogy számunkra az lehet borzongató, amit már valahonnan ismerünk, tehát olyan jelenségek tartoznak ide, amelyek nagyrészt ismerősek, de mégis tartalmaznak valamilyen elemet, amely nem illik a képbe. Ez váltja ki belőlünk a borzongást. Félelemmel tölt el minket, amikor az élőből élettelen lesz, vagy amikor az élettelen élővé válik. (Sigmund Freud: A kísérteties. In: Sigmund Freud művei IX. Művészeti írások. Filum Kiadó, Budapest, é. n.)

Németh Géza: Titokzatos tájak I., 2016

A sorozat más darabjain is megjelenő különleges lény természetellenes színe, ahogy a barnás tónusú sziklák között fel-feltűnő kék színfoltok, elidegenítő hatást keltenek. Tájképein a mi világunkra sokban hasonlító, ugyanakkor sokkal ridegebb, barátságtalanabb képet jelenít meg, melyet meghatároz korunk tájképfogalmának a kibővülése, és beleérezhetők más életformák, más technikai civilizációkkal kapcsolatos elképzelések is. „A táj ebben az esetben nemcsak földi, hanem kozmikus is – bizonyos vásznai mintha nem földi, […] hanem idegen világok képeit mutatnák be. […] A táj végül is minden valóság és minden álom színhelye” – írta sorozatáról Gerrit Henry. (Gerrit Henry: Géza Németh. The Primacy of the Cosmic. The World Bank Art Society, Washington D.C., 1988.)

Németh Géza: Titokzatos tájak IX., 2016

Kapcsolatok című sorozata a nő és a férfi életének variációit mutatja be, egy élet fázisaiba tekinthetünk be. Ezen a nyolc képen keresztül felvillantja a párkapcsolatokat és a baráti kapcsolatokat a szerelemtől a barátságig, az alávetettségtől a támaszig, a játszmáktól a feltétel nélküli szeretetig, majd végül a szenvedés és az elvesztés képei jelennek meg. Nem egy emberpárról szól, hanem az emberiségről, melyet az arcok elmosódottságával is jelez. A figurák az ember sorsnak ellenállni nem tudó, deformáló erejének kitettek. Torzóknak tűnnek, mintha kidolgozatlanságukkal, formátlanságukkal is az ember képlékenységére, bizonytalanságára, formálhatóságára, a sorsnak való kitettségére utalnának. Az életre, melynek része az erőszakos elválás és a kényszerű búcsú, a halál. Harc folyik a szemünk előtt, durva harc még az idillben is.

Németh Géza két munkája a Kapcsolatok sorozatból: Egyedül, 2021; És ruháját megtépte, 2022

A Képek feltételes módban című sorozatának festményeit az esetlegesség, a szorongás kapcsolja össze. Az égből meteorként lezuhanó kocka, az állatkoponya és az élő állat is, ahogy a földet megvilágító tűzeső, a mélységbe vezető út, a szfinxszerű lény és az egyiptomi állatistent idéző figura – mind-mind katasztrófát jeleznek. A világűrrel való közeli kapcsolatunk, az ott zajló folyamatoknak való kitettség szó szerint a fejünk felett lebeg. Például egy űrből érkező szikla bármikor eltüntetheti velünk együtt apró világunk számunkra ismerős képét. Ebben a sorozatban a mondák figuráit ismerős vendégként hívja meg. A meghívás barátsággá alakul és közösen formálódó világképpé. Tulajdonképpen párbeszédet folytat a mai világ főbb kérdéseiről, a görög mitológia lényein keresztül.

Németh Géza: Valaki figyel, 2013

Mindezek mellett sorozataiban rendszeresen szerepelnek vallási motívumok, szimbólumok is. Eljátszik a gondolattal, hogy Ariadné fonala nemcsak a Minótaurosz labirintusából vezet ki, hanem a gombolyag szálai belső mozgató erőként is hatnak. Lehet, hogy az élet útvesztőin átvezető vezérfonál a DNS-ünkben van.

Németh Géza nem rögtön fejezi be az elkezdett képet, előfordul, hogy több év is eltelik az első és az utolsó, lezáró ecsetvonás között. A Part című képnél is így van: 2015 és 2022 között készült. A tengerparton egymáshoz simuló pár nyugalmat, békét áraszt, ugyanakkor a sorozatcímhez visszatérve (Képek feltételes módban) koránt sem biztos, hogy a megfestett jelenet nyújtotta állandóság és mozdulatlan nyugalom a karakterek kapcsolatát is jellemzi.

Németh Géza: XXII. század, 2022; XXII. század – Egy város maradéka, 2021

Legújabb munkái, a művész saját elmondása alapján, a jelenleg is zajló háború hatására jöttek létre. Egyéni jelképrendszerén keresztül szembesít azokkal a kihívásokkal, amelyek a jövőben várhatóak. A repedezett tükörkép, az élével felénk néző kocka, a lerombolt város, a derékban megtört test mind-mind szimbólumként működnek. Egy nehéz jövő szimbólumaként.

Németh Géza: Az éjszaka leple alatt, 2021

Németh Géza a szürrealisztikus és expresszív festésmód hagyományait és számtalan változatát összegző előadásmódjával az emberi lét és az emberi kapcsolatok ambivalens, egyszerre törékeny és kíméletlen voltának elemzője és a jövő vízióját felvetítő, a pusztulásra valós álomképekkel figyelmeztető alkotó. Festményein nem egy jelenséget, vagy egyetlen részletet emel ki, hanem bennük a világról való tudásunk is megjelenik. Egyéni festői formavilágából kibontható jelképek elemzésre késztetnek és figyelmeztetnek.

Ruzsa Dénes


Elsőközlés | Forrás: a szerző archívuma
Elhangzott 2023. január 20-án Budapesten, a Polgár Centrum Újpest Galériában, Németh Géza 10 év című kiállításának megnyitójaként | Megtekinthető február 11-éig | Hovatovább: a tárlat online katalógusa

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük