A Mennybemenetel temploma

JERUZSÁLEMI ÚTI JEGYZETEK

A Mennybemenetel temploma, amely Jeruzsálem legmagasabb pontján, az Olajfák hegyének egyik, nyolcszáz méteresnyi csúcsán, az arab Kelet-Jeruzsálemben áll, közel Lázár sírjához, meglepetést tartogat számomra. Olyan kék fölötte az ég, amelybe parányi fekete is vegyül, így mintha ránctalan és folttalan árnyék vetülne reá.

[ o ]

A bor varázslata

A VÖRÖS ÉS FEHÉR KIÁLLÍTÁS ELÉ

A geometrikus absztrakció nyelve eszenciájában fogalmazza meg a belső én élményvilágát, valamint látomásait, nem pedig leíró módon, így hát különösen alkalmas az olyan érzetek visszatükrözésére, mint amilyen a bor kiváltotta létmámor.

[ o ]

A mi angyalunk

ANGYALOK AMERIKÁBAN – A NEMZETI SZÍNHÁZBAN

Nagy távlatokat ível át a közel négyórás előadás, és ahogy haladunk előre, egyre világosabbá válik, hogy sokkal többről van szó, mint a nyolcvanas évek New Yorkjához és annak is egy meghatározott közösségéhez kötődő, idejétmúlt történetről.

[ o ]

Elvakart sebek

AGOTA KRISTOF EGY ELSURRANÓ PATKÁNY CÍMŰ DARABJÁRÓL

A néző jobban teszi, ha nem akar akkurátusan felfejteni minden egyes cselekményszálat, hanem hagyja, hogy egészében hasson rá ez a szürreális játék, és az egészet próbálja megérteni.

[ o ]

A legjobb orvosság

SUSANNA LAKNER MAIL-ART GYŰJTEMÉNYE A BÉLYEGMÚZEUMBAN

A mail art-isták (sőt, mail-artisták) társadalma így, kívülről nézve, olyannak tűnik nekem, mint egy, Don Quijote világgal szembe menő, elszánt szépségeszményét az örökké gyermeklelkűnek maradó, kiváltságos felnőttek játékszenvedélyével elegyítő nemtitkos társaságé.

[ o ]

Pogácsák a könyvesboltban

EGYPERCESEK – TÁNCBAN ELBESZÉLVE

Góbi Rita és táncostársai tele pogácsás tálcákkal sétálgattak a négy órára érdeklődőkkel zsúfolásig megtelt boltban, a könyvespolcokat kerülgetve, a nézőket kínálgatva A végzetben szereplőhöz hasonlóan finom, friss pogácsából.

[ o ]

goDamode Re-port

BARI MÁRIUSZ KÖTETÉRŐL

Hiába van a fejemben és véremben rengeteg olvasmány, látmány és hallmány, saját adattárolásom rendszerezésének és frissítésének legjobb eszköze egy efféle anyag, amitől még újraolvasási és -nézési, sőt -gondolási vágyam is kerekedett itt-ott.

[ o ]

Planet Susannia a múzeumba megy

EGY MAIL ART GYŰJTEMÉNYT BEMUTATÓ TÁRLAT ELÉ

Jómagam 1995-ben vettem részt először mail art kiállításon. Levelezőtársakat akkor még kizárólag a posta közvetítésével lehetett szerezni. Egy kiállítási katalógusból néztem ki három nevet és címet, s így lettem tagja a hálózatnak.

[ o ]

Csigaház és fenyőtoboz

KOVÁTS ALBERT KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Kováts Albert minden festői korszakát megismerve, mindegyikben megtapasztalhattam a csigaház és fenyőtoboz nyújtotta közvetlen tökéletességérzet élményét. Így azután munkái szép számmal kerültek az Első Magyar Látványtár gyűjteményébe.

[ o ]