A Budaörsi Műhely emlékezete

FISCHER ERNŐ ÉS AZ „ÖTEN” ALKOTÓCSOPORT KÉPEI ELÉ

Nincs arra mód, hogy a tizenöt-húsz fős műhely minden résztvevőjét érdemben megidézzük, ezért most – Fischer Ernő néhány műve mellett – csak az alapító tagokból álló „Öten” alkotóközösség munkáiból mutatunk be párat.

[ o ]

Fischer Ernő ma

A CENTENÁRIUMI ÉV ÜRÜGYÉN

Elkábított és elvarázsolt a művekben felfedezett látvány. Nem is elsősorban a felszínen megmutatkozó konkrét tartalom ragadott meg, hanem az az elvont, metafizikai festői minőség, amely a színekben és a formákban mélyebbről ragyogott fel.

[ o ]

Kováts-kollázs

MEGNYITÓ PARAFRÁZIS KOVÁTS ALBERT ÍRÁSAIBÓL

Már az anyagok leleményes kiválasztásában, megtalálásában is látszik a művész eredeti látásmódja. Ám a képépítő anyagok változatos egymás mellé és egymás mögé helyezésével a variabilitásnak a kollázsban rendkívüli ritka gazdagságát éri el.

[ o ]

Együttláttató festőiség

KOVÁTS ALBERT „MOST KŐHALOM” CÍMŰ KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Kováts Albert nagyon elvontnak látszó vizuális tartalmú képei és a címek konkrét jelentése több helyen határozottan figyelmeztetnek arra, hogy a művek túlnyúlnak a művészeten, s mindig összekapcsolódnak az élettel, a mi életünkkel is.

[ o ]