Iscsu

MOLNÁR ISCSU ISTVÁN MUNKÁIRÓL

E finoman perdülő, technikailag tökéletesen kivitelezett vonaljátékban nem csak bravúrstücköket, perfekten szemfényvesztő varázslatokat látunk, hanem egyfajta alázatot, nekünk szóló figyelmet is.

[ o ]

Megőrizni és felmutatni

LÁNG ESZTER TÖRTÉNETEK A TÁJRÓL CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁHOZ

A külső és a belső táj, a világ, s az annak jelzéseit észlelő, azokat önnön képére alakító én között folyamatos a kapcsolat. Egymásba érnek, egymást alakítják, Láng Eszter saját szavaival folyamatosan „utazik” közöttük.

[ o ]

Labirintusok és hálózatok

KOVÁTS ALBERT KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Régi, két világháború közötti német szabásmintákat, Közép-Kelet-Európa különböző helyeiről származó térképlapokat, esetenként hímzésekhez használatos előrajzokat ragaszt a felületre, s erre feszül rá a vastagabb-vékonyabb vonalak hálózata.

[ o ]