Emlékezetkísérletek

A 2B GALÉRIA EFEMER EMLÉKEZET CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁRÓL

Mi történik, ha az ember helyett a gép nyúl bele az emlékezés alapvetően sérülékeny, törékeny objektumaiba? Mit fogadunk el valóságnak, ha maga a tárgyiasult emlék hiányzik, vagy szórványosan létezik csak?

[ o ]

Víziószobrok

AZÚR KINGA ÍRÁSA, VÍZIÓSZOBROK-KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Víziószobrok című műtárgyegyüttesemben azt a kifejezési formát keresem, melyben az anyag és a szellem ellentmondásos különbözősége, az anyag és a test határainak bizonyos mértékű átlépése, felszabadítása, így az egész általunk látott világ illékonysága és káprázatszerűsége megidézhető.

[ o ]

Übü-történet

AZ ÜBÜ MMXX CÍMŰ KIÁLLÍTÁS ELÉ

1966-ban jelent meg először az Übü magyarul, méghozzá Kondor Béla illusztrációival. Übü király, avagy a lengyelek, Alfred Jarrytól. Rögtön tudtam, hogy ez nekem való. Elolvastam, dolgozott bennem. A következő évben már meg is született az Übü apó, olajban.

[ o ]

Dendritek és Braindritek

::: ADALÉKOK A SAXON ART GALLERY KIÁLLÍTÁSÁHOZ

A dendritkristályok képzőművészeti leképezésének évtizedes gyakorlatát követően az elmúlt időszakban az agyi dendritek művészi megjelenítése, az agy fraktál-természetének felfedezése kezdett érdekelni.

[ o ]

100 szempár 2019

ADALÉKOK AZ 1000 SZEMPÁR 2001 CÍMŰ KIÁLLÍTÁSHOZ

Szűk két évtizede, a digitális fényképezés hajnalán, reális elképzelésnek tűnt egy olyan projekt indítása, amely a szokásos közvélemény-kutatásokat alapul véve, de kérdőívek és szöveges felmérés helyett csupán képi elemeket rögzítve, az emberi tekintetre fókuszál.

[ o ]

Műterem

AZ ARTÉZI GALÉRIA KIÁLLÍTÁSA ELÉ

A kortárs képi nyelv pluralizmusa határtalan, áttöri a műfaji kötöttségeket, és megtalálja a módját, hogy újrateremtse a több száz éves önarckép és műterem tematikát.

[ o ]

Időt formáló téralakítók

A KINETIKA KIÁLLÍTÁSRÓL

A kinetikus alkotók nem az eredeti másolatára vagy az utánzásra vállalkoznak, hanem olyan analógiát mutatnak fel, amely a dinamikus és élő valóság megértésén alapul. Olyan formákat hoznak létre, amelyek nem csak tériek, de időbeliek is – nem foszthatók meg az időbeli gondolattól.

[ o ]

Megőrizni és felmutatni

LÁNG ESZTER TÖRTÉNETEK A TÁJRÓL CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁHOZ

A külső és a belső táj, a világ, s az annak jelzéseit észlelő, azokat önnön képére alakító én között folyamatos a kapcsolat. Egymásba érnek, egymást alakítják, Láng Eszter saját szavaival folyamatosan „utazik” közöttük.

[ o ]

Kharón ladikja

AZ ARTÉZI GALÉRIA KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Kháron ladikjának útja egyirányú, az alvilágból, pokolból nincs visszaút. Ám néhány ókori hősnek mégis sikerült. Aeneis, Thészeusz, Héraklész, Orpheusz mégis rábírta Kharónt, hogy az ismeretlenben tett kalandozásuk után visszavezesse őket a földi szférába, az életbe.

[ o ]

A kertről

AZ ARNOLFINI – KERT – LOVAS KIÁLLÍTÁS ELÉ

Hinni akar­ni a kinti látvány kínálta idillben, mint teszik ezt a sumérok, óegyiptomiak, Salamon király Énekek éneke óta a művészek, kertültetők, kertfestők, kertekről dalolók egyaránt.

[ o ]

Planet Susannia a múzeumba megy

EGY MAIL ART GYŰJTEMÉNYT BEMUTATÓ TÁRLAT ELÉ

Jómagam 1995-ben vettem részt először mail art kiállításon. Levelezőtársakat akkor még kizárólag a posta közvetítésével lehetett szerezni. Egy kiállítási katalógusból néztem ki három nevet és címet, s így lettem tagja a hálózatnak.

[ o ]

Sabine Gandon arcai

ZSUBORI ERVIN KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Ezt a szériát 1977 és 1982 között ragasztgatták a borítékokra. Többek között azokra is, amelyeket – ki tudja, milyen híreket rejtő levelekkel – ahhoz a belga diplomatához címeztek, akitől aztán egy magyar kisfiú megörökölte a gigantikus gyűjteményt, amely immár Arnolfini MailStamp Collection néven fut.

[ o ]

Zevgár variációk

TASNÁDI JÓZSEF VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSA ELÉ

A képeken látható utópikus város alaprajza, a babilóniai Ur (ma Irak) és a Gilgames egyik verssorának („A halhatatlanság a vízben fogan és a vízben vész el…”) egymásra vetítéséből áll össze. Egy hipotetikus rekonstrukciója annak az „olvasható” városnak, amelynek tervein Ibn Jazid Termezi és Abu Hamid dolgoztak.

[ o ]

Egy Rembrandt-projekt utóélete

GÁBOS JÓZSEF KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Képzeljük el, amint Rembrandt, mert miért érnénk be kevesebbel, szóval amint Rembrandt – nyilván Amszterdamban, a később róla elnevezett ház műteremszobájában – az asztal fölé hajolva rézkarcoláshoz készülődik. Estére jár, a várandós Saskia lepihent, a ház csendes, nyugodt.

[ o ]