Az el nem tűnt idő nyomában

PÁROSESSZÉ MOHAMED ABOUELNAGA ÉS BÁTAI SÁNDOR RÉTEGEK CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁRÓL II.

A tárlat falai kiváltságos hellyé váltak. Egyszerre a magány, egyszerre a hiányok, a sebek, a szentségek falai is. Fizikai rétegeket, festményeket látunk. A málló időt. A múltba szökött jelent. A lélek számos arcát a múltból.

[ o ]

Égre nyíló falak

PÁROSESSZÉ MOHAMED ABOUELNAGA ÉS BÁTAI SÁNDOR RÉTEGEK CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁRÓL I.

Mindkét művész törekvése egy képzeletbeli kép, egy látomás tárgyi világunkba való helyezése. Miközben a technika feletti tökéletes uralom hatja át alkotásaikat, az elsődleges céljuk több ennél, egy meghatározott gondolat, érzés ábrázolása.

[ o ]

Harmóniateremtők

A FÖLDKÖZEL CÍMŰ KIÁLLÍTÁSRÓL

Az értékzavaros, értékvákuumos korszakokban, amikben élünk, vannak festők (Bátai), szobrászok (Húber), grafikusok (Deák Németh), akiknek kézjegye felismerhető, azonosítható, markáns; saját jelekből saját világot, mitológiát teremtenek, arculatot, mely kizárólag az övék.

[ o ]

Übü-panoráma

KOVÁTS ALBERT „ALAKOK” CÍMŰ TÁRLATA ELÉ

Kováts Albertet tartósan, mintegy félszázada foglalkoztatja az Übü-tematika. Egy témára komponált különböző variációkban vizsgál egy jelenséget, jelenít meg egy atmoszférát, amelyben benne élt, amely részévé vált.

[ o ]

Új szakralitás II.

A BUDATOWER GALÉRIA ÚJ KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Ha kiállítok faszobrot, fém torzót, fotót, elektrográfiát, nemezt digitális printtel, festményt és assemblage-t – látható-e az a közös entitás, amely formailag eltérő, de gondolatiságukban azonos?

[ o ]

A nők szerint…

AZ ARTÉZI GALÉRIA KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Három iparművész, egy video-elektrográfus és négy festő munkáit láthatjuk a falon, legalábbis műfajuk szerint. Tartalmilag vannak, akiknél hangsúlyosabb az esztétikum, sőt, a dekorativitás, és vannak, akik az egyéni élethelyzetek és a társadalmi lét problémáira reflektálnak nyíltabb vagy burkoltabb módon.

[ o ]