Önök kerték, mi tudósítjuk

VALÓS RIPORT EGY KERTFESZTIVÁLRÓL

Vass Tibi – főszerkesztő, költő és házigazda – szelíd kommendálásával irodalom, képzőművészet és színház keveredett itt felszabadultan és minden kimódoltság nélkül a barátság, az egymásra figyelés, a műélvezet, az együtt levés és a nyugodt hátradőlés kiveszőnek tetsző értékeivel.

[ o ]

A szöveg maga a paradicsom

GÉCZI JÁNOS VIOTTI NÉGY VAGY ÖT ÉLETE CÍMŰ KÖTETÉRŐL

A mű szerkezete az időrétegek keverésére épül. Géczi rendelkezik az epikus művek megkonstruálásához szükséges módszertani ismeretekkel, s tudatosan bánik a nyelvvel, ahogyan a történet egyes elemeivel is.

[ o ]

Versterápia

HALMOSI SÁNDOR IBRAHIM CÍMŰ KÖTETÉRŐL

A kötet nyelve elragad, szokatlan manapság, ahogy szép, ahogy cseng, sodor, mintha valami ősi erőből táplálkozna, elfeledett szavakból, egyszerű, világos szerkezetekből, sehol semmi szócsavarás, fölösleges manír.

[ o ]

A múlt mellett elférsz

GRECSÓ KRISZTIÁN REGÉNYÉRŐL

A történet kiindulópontja egy családi fotó, amely az elbeszélő apjának nagybátyját ábrázolja, és ez alapján kezdi el körüljárni azt a kérdést, hogy ha őseinktől annyi mindent öröklünk, akkor vajon a sorsukat is örökölhetjük-e.

[ o ]

Török fürdő

HORVÁTH VIKTOR TÖRTÉNELMI REGÉNYÉRŐL

Fényes arcú efendi, ki miután házad népével vacsorádat elfogyasztottad, s midőn rabszolgáidat is aludni küldted, most heveredj le drága selyem párnáid közé és könnyed görgetéssel olvasd el ezen sorokat.

[ o ]

Elvont táj

EGY SZÉKESFEHÉRVÁRI KIÁLLÍTÁSRÓL

A címet olvasva-hallva azonnal tudni véljük, miről van szó: „félabsztrakt” tájképekről. Ezzel a közkeletű szóval jelölve meg mindazokat a síkművészeti alkotásokat, melyeken kivehető az ábrázolás tárgya, de a látvány stilizáláson, átformáláson, átértelmezésen esett át. De ha szó szerint vesszük az amúgy találó kifejezést, ellentmondást kell benne látnunk.

[ o ]

A labirintus nem útvesztő

EGY LABIRINTUSJÁRÓ BEAVATÓ PERFORMANSZ ELÉ

A labirintus egyetlen kanyargós úttal rendelkező forma, melyből nem ágaznak el zsákutcák, nincsenek benne trükkös tévutak. Választási képességünket nem az ezeken való eligazodás teszi próbára, hanem annak a döntésnek a meghozatala, hogy be merünk-e lépni a falai közé.

[ o ]

Négyszemközt Ország Lilivel

EGY GYŐRI KIÁLLÍTÁSRÓL

Szakmabelinek és laikusnak különösen izgalmas lehet megfigyelni, ahogyan az életélmény a hozzá illő benső képet keresi, vagy látni néhány lépcsőfokát annak a küzdelemnek, amit a művész a benső képnek megfelelő motívum megtalálásáért, vagy megjelenítéséért, kifejezéséért folytat.

[ o ]