Létszéli jegyzetek

IGAZ TÖRTÉNETEK ALAPJÁN

Hollywoodi filmekből tudjuk, hogy a főszereplő ritkán hal meg a történetben. Az elbeszélő pedig szinte soha. Egyes szám első személyben a halálról írni lehetetlen, senki sem közvetítheti saját elmúlását egyenes adásban.

[ o ]

Pályák fölött az ég

A CENTERHALF VISSZAPILLANT

A centerhalf a legmagányosabb játékos – a kapusokat most nem vesszük figyelembe, ők egy pszichológiailag külön tartomány, rájuk egészen más szabályok vonatkoznak, a magányosságuk megítélésében is –, de szeretik ezt a magányt, finom érzés, amikor magukra maradnak; még a szélsőhátvédjeiket is viszi előre a lelkesedés heve, azok a felfutásaik a széleken!

[ o ]

A doboz világa

KORTÁRS DOBOZMŰVÉSZET

Hatásokban, kifejezésekben és törekvésekben rendkívül bő és sokrétű a Pápai Emese művészettörténész által Dobozvilág címen megrendezett kiállítás, amely sikerrel emeli rivaldafénybe ezt a méltatlanul háttérbe szorult átmeneti műformát.

[ o ]

Jelentés a központnak

TETTAMANTI BÉLA ESZTERGOMI KIÁLLÍTÁSA ELÉ

A lapok szemléletesen bizonyítják azt is, hogy e lények közül sokan igen nagyvonalúan viszonyultak a tömegvonzás jelenségéhez, miszerint könnyedén mozogtak függőleges felületeken, hintázás közben, vagy fejjel lefelé, akár nagy magasságban is.

[ o ]

Barcsay Jenő ébresztése

EGY EMLÉKKIÁLLÍTÁS APROPÓJÁN

Alkata nem tűrte a divatokhoz, a külső sugalmazásokhoz történő alkalmazkodást, mindig csak azok a kérdések érintették meg, melyekhez mind festői értelemben, mind intellektuálisan megérett, amelyek valami módon következtek előző alkotói periódusából.

[ o ]

New York víztornyai

GÁBOS JÓZSEF VIRTUÁLIS FOTÓKIÁLLÍTÁSA ELÉ

A témakeresés során – először járván New Yorkban – világos volt, hogy valami meglehetősen populáris tematikát fogok választani, ami az európai szemnek első pillantásra szokatlan, s így „jellemző” a városra.

[ o ]

Képek sodrásában

SÁLI RÓZA KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Belső történések, gondolatok, érzések nyernek kifejezési formát a szín, forma és kompozíció segítségével. Felfogásbeli előrelépés történik itt: emocionális impulzusok jelenítődnek meg.

[ o ]