Fordított ikonok

ALFÖLDI LÁSZLÓ UGYANAZ ÉS MÁS CÍMŰ 2003-AS KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Menekül-iszkol az Ugyanaz, a technicizált fogyasztói világtársadalom mindent egyetlen ugyanazzá varázsoló hatalma elől. Nem elérendő célja, hanem felbomlasztandó tárgya az Ugyanaz: a lélek hullaállapota. A technikai másolatok másolásával felfüggeszti az Ugyanaz ember-nélküli hatalmát.

[ o ]

Archívum

AZ 5. ARNOLFINI FESZTIVÁL ELÉ

Jelet kell hagyni, bizonyítani a létezés szükségszerűségét az esetlenséggel szemben, az élet értelmét a halál értelmetlenségével szemben, itt és most jelenlevőségünk súlyát a porladó idővel szemben, a vagyunk, akik vagyunk bizonyosságát a minek és mi végre bizonytalanságával szemben.

[ o ]