Egy ismeretlen világ kifürkészése

::: Láng Eszter Solute című kiállítása elé


A formálhatóság olyan helyen bontakoztatható ki leginkább, ahol a kiállítótér kicsi, mint például a debreceni Egri Borozóban, ahol művészetet is tálalnak a bor mellé. Kamarakiállításnál is kisebb, mégsem jelentéktelen ez a bemutatkozás. Láng Eszter művészetében fontos, mert ráillik az elmesélhetetlen-történet fogalma. Képnyelvi lapokat nem nélkülöző összegzés, melynek tanulmányozása kapcsán alkalom nyílik az összehasonlításra.

Arról a kapcsolatról van szó, mely behálóz bennünket, és ez részben előtörténete a narrációnak, kezdő- és végpontja a tárlatlátogató közönség szerepének. Ezek a végpontok determinálják leginkább a rajtunk kívül álló világot, a dimenziók közül a negyediket, az idő dimenziót. Bár az idő nem térbeli jelenség. Sokkal inkább meditáció ez, meg elbeszélhetőség is egyben, arisztotelészi tradíción nevelkedett folyamatosság. Felfedezése időszerű, megállapításai összefoglalóak. Háttértörténete a képi nyelvnek, melyen a művész gondolkodik. Ott, ahol a dolgok keletkeznek, mozgás is keletkezik, mely bevezet a fizikai világba, ahol a körülményekhez képest a tanítás rendet teremt.

Láng Eszter: Solute II.
Láng Eszter: Solute II.

A nagyszerű mester, Torok Sándor tanítványa, Láng Eszter, kilép a mindennapi tapasztalás köréből. Felfedez egy rendszert, amelynek szálaira az érzékeken túli világ felfűzhető, és képes rá, hogy a kezdő- és a végpont fogalmát érvényesítse. Az illúziók világában képen kívülinek tartott referencia ez, már-már vizuálfilozófiai megnyilatkozás. Kérdésfeltevéséből megismerhetjük szándékait, és ami nem kevesebb öröm, a kompozíció ősi elemeiben gyönyörködhetünk. Láng Eszter képi világának középpontja az energia, a száguldó, keringő, fel-felvillanó részecskék fénycsíkja, az áramlásoké, melyek természetesen fikciók is, hiszen megfigyelhetetlenek. Egy ismeretlen, minden mérhető komponens szerint létező világ meditatív úton történő kifürkészése ez. Kapcsolat a képnéző műélvező és a képzőművészet mint műfaj között, kapcsolat, mely a nagyságok rendjében rendeződik. Az arányokban például, melyek hídként húzódnak a véges és a végtelen fölött.

Láng Eszter képi világa, melynek forráspontja az energia, tiszteletet parancsoló és provokatív: felülírja a hagyományos képi látásmódot, megkülönböztető vonásként maga után vonja azokat a részecskéket, melyek a teremtményekben áramlanak, ilyen módon gyakorolva a modern és a hagyományos látásmód feletti kritikát. A száguldó, keringő, közvetítő részecskék csíkja, az áramlások drámája is egyben. Káprázatos és pompás, romboló és építő, hegyeket hord el úgy, ahogyan a milliónyi atombomba erejével sugározó Nap ránk mosolyog egy gyertyalángban: íme a tér, íme az idő, íme a fény. Olvadt vas és kő. Tanulmányozhatjuk, kísérletezhetünk vele, játszhatunk is, mert a művésznő szépséget lehelt belé.

Láng Eszter: Solute XI.
Láng Eszter: Solute XI.

A lehetőségek számtalan variációja közül kiválasztott egyet, fürkésző szemmel, moccanatlanul figyeli, tanulmányozza. Lehetőséget ad a továbbgondolásra, a felkészülésre, a feltárulkozásra. Van még elegendő időnk, mondja, mert a feladat óriási. Egyszer majd, virtuálisan, egy tumultuózus jelenet formájában kivonulunk és demonstrálunk az idő dimenzió mellett, azok mellett a képességek mellett, melyek nem hárítják át a felelősséget, nem kérnek bocsánatot. Érző ujjakkal szólaltatják meg a szitatechnikát és az elektrográfiát. A művész kategóriája eloszlatja a félreértést. Önálló grafikája lélegzetelállító kaland, veszélyes száguldozás, ámokfutás, apokaliptikus kísérlet. Bármi, csak nem középszerű. A számítógép adta lehetőségek újfajta narratívára késztetik a szitát. Az európai művészettől távol, a távol-keleten évezredes múltra visszatekintő szitatechnika a kiállításon a komputerművészettel barátságos, szerves egységet alkot.

Láng Eszter: Solute XII.
Láng Eszter: Solute XII.

Az időtöredék képi ábrázolása a mindennapok szürkeségétől elszakadva működik. Lehetőségei a platóni eidosztól a hegeli Eszméig tartanak. Esetleg még tovább. Vizualitásról van szó, mely maga a Nap, melynek megjelenésével felbukkannak a képek, a látás metaforái kirajzanak, és ezek nem egyebek, mint az idealizáció emlékképei. „Ami szép az igaz, és ami igaz az szép” – írta John Keats kétszáz évvel azelőtt. A 21. század emberéhez az azóta eltelt történelmi tanulságok miatt az ágostoni gondolat áll közelebb. Felmerülhet a kérdés a szépség fenomenológiájával kapcsolatban. Szókratész párbeszédes módszerével a szépség emberközelivé varázsolható, de ezzel kapcsolatban az időbeliség előérzetét is felidézhetjük, mint az örökkévalóság egyik komponensét. Egyértelmű, hogy a jó a szépséget megelőzi, körén aligha tágíthatunk, aligha szűkíthetünk. Láng Eszter képein felfedezhetjük a képi elbeszélhetőség költészetét, a reneszánsz játékosságot, de az ellenvetést is, mely vitatkozni kész.

Talán a tudományos azonosság kölcsönös eredőjéből származnak ezek a képek. Van Gogh ecsetkezelésében láthatunk ilyen vonalakat. Uralják a referenciális mezőt, végigrohannak a világmindenségen. Láng Eszter művészetének erről a bolygóról, a kék bolygóról kell szemlélődnie. Munkái bemutatásra várnak a műtermében. Képolvasatuk többféle értelmezést ajánl. Szín és formavilágának, művészetfilozófiai értékelésének gazdag tárházában historiográfiai bizonyítékok vannak, ezek elmesélhetők, komédiába vagy tragédiába illeszthetők.

A kép műértő tárlatlátogatókat követel, a műértő pedig értékelést ad. A gondolatanyag önmagába záródik, hogy aztán kinyílhasson. Következtetései tiszták, és mint a kiállítás címe is mondja, Solute (vagyis szabadon), azaz szabadon értelmezhetők. Megítélésem szerint Láng Eszter művészetéből igazi négysarkú világ fog kibontakozni, ahogyan a Biblia írói mondták; ő persze tudja, hogy a világ nem egészen olyan, illetve olyan, csak egy kicsit egészen más. Ez a szépség a művészet szigora és immanenciája.

Magén István


Elsőközlés | Forrás: a szerző archívuma
Elhangzott 2015. június 9-én Debrecenben, Láng Eszter Solute című kiállításának megnyitójaként | Egri Borozó, Borbarát Galéria | Megtekinthető július 9-éig

Comments

  1. Képszabó says:

    Elég itt megkapaszkodni a kábelekben, s máris hangsebességgel utazhatunk. Solute…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük