Tavaszi szél

A TAVASZI SZÉL CÍMŰ CSOPORTOS KIÁLLÍTÁS ELÉ

A kiállításon látható kortárs művek egy része kapcsolódik a hagyományokhoz, felhasznál mitológiai utalásokat, vallási motívumokat, kiemeli a szél áramlását, mozgását, lenyomatait, természetét. Van, aki a tavaszt hangsúlyozza, van, aki a ritmust. Van, aki meg is nevezi, melyik szél ihlette művét, és van, aki a szél alakította földrajzi környezetet mutatja be.

[ o ]

„Kizökkent idő”

KOVÁCS TAMÁS 40 DARABOS GRAFIKAI SOROZATÁRÓL

A fekete tusvonalak fentre, az ég felé nyílása, tekergőzése, dinamikus mozgása, gyakori megkettőzése messzemenően egyensúlyt teremt, a jövőt ígéri, a potenciális lehetőségeket, és – a térbe való kiterjedése, a mozgás fizikai és szellemi erőnléte által – legyőzi a fénytelen fekete semmit.

[ o ]

Mózes Katalin geometrikus alakzatai

EGY FESTŐ PORTRÉJÁHOZ

Mózes Katalin 2003 körül kezdte festeni azokat a képeket, amelyeknek meghatározó elemei a geometriai, avagy geometrikus alakzatok. Az elsődleges látvány a kör, az ellipszis, a sokszögek, az egyenes, a görbék, a spirál, a síkbeli alakzatok és ezek térbeli megfelelői, a mértani testek.

[ o ]

Kharón ladikja

AZ ARTÉZI GALÉRIA KIÁLLÍTÁSA ELÉ

Kháron ladikjának útja egyirányú, az alvilágból, pokolból nincs visszaút. Ám néhány ókori hősnek mégis sikerült. Aeneis, Thészeusz, Héraklész, Orpheusz mégis rábírta Kharónt, hogy az ismeretlenben tett kalandozásuk után visszavezesse őket a földi szférába, az életbe.

[ o ]

Bestiáriumok dicsérete

A LÉNYEK-SOROZAT ZÁRÁSA

Szokták kérdezni hallgatóim, tanárnő mit csinálna, ha újrakezdhetné. Mindig azt válaszolom: ugyanezt, művészettörténetet tanítanék, modernekről írnék, csak legfeljebb Oxfordban. A Lények hatására most annyi változott, hogy bestiáriumokkal foglalkoznék, XII–XIII. századi illusztrációkkal.

[ o ]

Sárkányokról

LÉNYEK #6

Hogy valójában milyenek is a sárkányok a képzőművészetben ábrázolásuk szerint? Leginkább hüllőszerű lények, rendszerint egyesítik a kígyók és a madarak jellegzetességeit. Szárnyaik vannak és saskarmaik, tekergőző kígyónyakuk és -farkuk, halpikkelyük, szarvuk, olykor tevefejük, tigrismancsuk, bivalyfülük, kagylóhasuk, szarvasagancsuk.

[ o ]

Tengeri szörnyekről

LÉNYEK #3

A tengeri szörnyekről szóló történetek terjesztői – érthető módon – főként tengerészek. Számomra a X. századtól a XVII. századig a térképeken felbukkanó bizarr lények a legkedvesebbek, különösen az 1500-as évekre datálhatók, amikor is az illusztrátoroknak és kartográfusoknak meglódult, elszabadult a fantáziájuk.

[ o ]

Sellőkről

LÉNYEK #2

Az óangol mitológiában a gyönyörű hableányok általában egy sziklán ülnek, kezükben fésűvel, és csodás hangjukkal csábítják a tengerészeket és a halászokat a víz mélyére, a halálba. Őket marcona, vad, csúnya és vonzó sellőférfiak védik, és vihart támasztanak, ha egy hajóról veszély fenyegeti a sellőlányokat.

[ o ]

Figyelemfelkeltésként

A LÉNYEK SOROZAT BEKÖSZÖNTŐJE

Annyi mindent írtam az elmúlt évtizedekben. Katalógusokat, kiállításkritikákat, esszéket, monográfiákat, tankönyveket, kutatási zárójelentéseket, útiélményeket, személyes történeteket… Most – csak úgy – szeretnék írni, mindenféléről. Sárkányokról, tengeri szörnyekről, fákról, tengerről, lovakról, madarakról és még, ami telik.

[ o ]

Végszó

A MŰTERMEK-SOROZAT BÚCSÚJA

2015 októbere és 2016 szeptembere között az Arnolfini Szalon esszéportálon azokat a műterem-látogatásokat idéztem meg, amelyek alapvetően meghatározták képnéző szemléletemet 25 éves koromtól máig.

[ o ]

Vajda Júlia és a Rottenbiller utca

MŰTERMEK VIII.

Nehéz ma már érzékeltetni, hogy mit jelentett a hatvanas évek végén, hetvenes évek elején a központi hatalom által irányított, ellenőrzött, álságos, hazug, a szovjetek szocialistának mondott világát mintának előíró kultúrában az olyan nyitott, szabad, az őszinte gondolatok cseréjén alapuló, kreatív közeg, amilyen a Rottenbiller utcai lakásban volt.

[ o ]

A kertről

AZ ARNOLFINI – KERT – LOVAS KIÁLLÍTÁS ELÉ

Hinni akar­ni a kinti látvány kínálta idillben, mint teszik ezt a sumérok, óegyiptomiak, Salamon király Énekek éneke óta a művészek, kertültetők, kertfestők, kertekről dalolók egyaránt.

[ o ]

Korniss Dezső emlékezete

MŰTERMEK VII.

Korniss Dezsővel nem alakult ki közöttünk személyes kapcsolat, de szívesen fogadott, s 1969 és 1973 között rendszeresen jártam hozzá, mert érdekesnek találtam komótos beszédmódját, kissé távolságtartó, látszólag érzelemmentes megnyilvánulásait, cseppet sem udvariaskodó, nem bizalmaskodó kapcsolattartási módját.

[ o ]