Játék, empátia, azonosulás

::: Láng Eszter Fehér-kék ének című kiállításáról


Mottó: A gyepet nézem, talán a gyepet. / Mozdul a fű. Szél vagy zápor talán, / vagy egyszerűen az, hogy létezel / mozdítja meg itt és most a világot. (Pilinszky János: Itt és most)

Láng Eszter örömmel játszik, képeinek örömszínezete van, még akkor is, ha a vonal, a szál, a szilánk, vékony oszlop sötétebbé, komorabbá válik. Világunk töredékes, szilánkos, sokszor érezzük, hogy valami, valaki megszúrt minket, közben mosolygunk, belül szomorúság telepszik lelkünkre. Nem értjük, miért a bántás?

Láng Eszter: Téli táj, 2010-es évek; mellette a Sződd a…, 2014 (Fotók: Kölüs Lajos)

Képeinek visszatérő eleme a kerítés, a fűszál, a szanszeviéria-levél, a szilánk motívum. A kerítésléc meglazul, hiányos, rés keletkezik, dől erre, dől arra. Nem látunk házakat, épületeket, tanyákat, városi képeket, mégis úgy érezzük, a tér, a hely, amely körbe vesz bennünket, behatárol, határt szab számunkra.

A rend bomlik, módosul, miként az emlék is, hiányossá válik, valami kiesik az emlékezet hálójából. Talán egy fűszál, amely mozdul, amelyet szél hajlít vagy zápor mosdat.

Láng Eszter: Szélcsend (részletek a sorozatból), 2013–2015

Láng Eszter az egyensúlyt keresi, kutatja a természetben, az emberi lélekben is. Nem a harmónia után vágyódik, képeinek komorsága jelzi, túl van az álmokon, a rideg világgal szemben a játék, az alkotás örömével és empátiájával küzd, néz szembe. A léttel, az itt és most pillanatával azonosul, magára vállalja, hordja, viszi terhét, önmagáért valóan, túl az örömön, túl a konfliktushordozó kínos élményeken.

Láng Eszter: Zárva, 2023

Képeinek szelídsége (Szélcsend; Hullámzik, elsimul) mögött ott találjuk világunk félelmetes, erőszakra utaló, agresszív mozzanatait. Játékban oldódik fel az indulat, a gyenge győz, jó a gonoszon lesz úrrá. Képeinek sodró lendülete rendre felveti azt a kérdést, hogy mennyire vagyunk képesek azonosulni társainkkal, mennyire tudunk figyelni rájuk, a világban történtekre. Érzékeny és intuitív természete, gondolkodása átragyogja fény-árnyék uralta képeit, derűt, belső békét, elégedettséget, elevenséget sugározva.

Nem panteista festő, a természet ereje lenyűgözi, engedi hatni, nem kerüli ki hatását. Legyen szó egy temetőről, bányáról vagy a Balatonról. Hol fekszenek a vonalak, hol állnak, keresztezik egymást. Teret határolnak, de zárnak is (Zárva, 2023). A foltos színek és az éles, dárdára hajazó testek rendje számos módon értelmezhető, a képek címei is jelzik (Vita a házban I-II., 2021; Kert éjjel, 2015; Bonyodalom, 2023; Böszörményi temető I-II., 2022), kulcsot adnak a kép értelmezéséhez.

Láng Eszter: Vita a házban I-II., 2021

Pilinszky János Szálkák kötete 1972-ben jelent meg. Egyik versében írja: Amiként kezdtem, végig az maradtam / Amiként kezdtem, mindvégig azt csinálom (Szálkák). Láng Eszter kollázs-sorozata is ezt az attitűdöt hangsúlyozza, a folytonos átalakulás kényszere ellenére. A haláltematika is megjelenik (temető, dőlő vonalak, A Föld temetése, 2019), de ott van a Balaton, kék éggel, a vidámság igézetével.

A Tájelemek I-IV., 2021 boldogabb időket idéznek, a megtalált bizonyosság képi megfogalmazásai. Láng Eszter a táj médiuma, mozdulatlansága, a kimerevített (ikonként) működő szilánkjai egy abszurd, megszűnő világot sejtetnek. Az elmúlás időtlensége, fájdalma adja a képek belső feszültségét. Nehéz elszakadni a megélt időtől, a múlttól, de a jelentől is, amely nem más, mint a múlt lenyomata, következménye.

Láng Eszter: Tájelemek I-IV., 2021 (Fotók: Kölüs Lajos)

A szilánkok sordinamikája, ritmusa a dermedtséget, az úgy hagyott dolgok világát is hordozza. Töredék mindenütt, minimális képelemekkel, redukált, kivéreztetett világgal. Nem tudjuk dobozba tenni, ölbe sem venni, dédelgetni, mert emberi testeket is jelképeznek a szilánkok. A szilánkok összegabalyodnak, egyik sem független a másiktól. Ahogy József Attila írta: Akár egy halom hasított fa, / hever egymáson a világ, / szorítja, nyomja, összefogja / egyik dolog a másikát / s így mindenik determinált. (Eszmélet). Egymásba kapaszkodnak, sorsuk végzetes, az elmúlás idejét, az élet végességét hordozzák.

Láng Eszter: Betűhelyek

Láng Eszter zajos magányának, pszichéjének geometrizált, absztrakt képeit látjuk, mélységekkel, magasságokkal, titkokkal. Honnan hová, kétségek között történik az átkelés (Kétségek között, 2021; Átkelés, 2021). Kilép a mozdulatlanságból, útja van, a cél maga az út. Betűvetése jelzi, nincs előre megírva sorsa, jóslat tárgya lehet ugyan, de a kimenet, a kiút saját magától is függ.

Láng Eszter: Hommage à Geometrie I-II., 2020

Élni, ahogy lehet, ahogy a körülmények engedik, ahogy tudunk. Mindenki másképp vagy másokhoz hasonlóan – nyilatkozta egyik interjújában.

Abafáy-Deák Csillag – Kölüs Lajos


Exkluzív elsőközlés | Forrás: a szerzők archívuma
Készült 2023 novemberében, Láng Eszter Fehér-kék ének (White-blue song) című egyéni kiállításának apropóján | Magyar Műhely Galéria, Budapest | 2023. október 25. – november 17. | Hovatovább: Zsubori Ervin kiállításmegnyitója

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük